Lean Management skupia się na eliminacji marnotrawstwa i doskonaleniu procesów w celu zapewnienia efektywności i wydajności. Istnieje kilka narzędzi Lean, które mogą być używane do mapowania procesów w celu identyfikacji obszarów marnotrawstwa i doskonalenia.

Zacznijmy od tego, jakie procesy możemy mapować?  Krótka odpowiedz brzmi – Wszystkie!

 

No to jakie te procesy mogą być w organizacji?

 

👉Procesy operacyjne – związane z codziennymi operacjami organizacji, które są niezbędne do wytwarzania produktów lub świadczenia usług. Na przykład proces produkcji, proces obsługi klienta, procesy logistyczne, procesy sprzedaży itp.

👉Procesy wsparcia – wspierają działanie procesów operacyjnych i zapewniają infrastrukturę niezbędną do ich funkcjonowania. Mogą to być procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, księgowością, informatyką, zarządzaniem projektami, obsługą sprzętu itp.

👉Procesy strategiczne – związane z podejmowaniem decyzji strategicznych i planowaniem długoterminowym. Mogą to być procesy planowania strategicznego, analizy rynku, rozwoju produktów, zarządzania portfelem projektów itp.

👉Procesy współpracy – umożliwiają współpracę i komunikację między różnymi działami organizacji lub zewnętrznymi partnerami. Mogą to być procesy zarządzania projektami, procesy decyzyjne, procesy komunikacyjne itp.

To jakie narzędzia pomogą nam mapować procesy i kolejność zadań?

 

🍀Value Stream Mapping (VSM) – jest to jedno z kluczowych narzędzi Lean do mapowania procesów. Pomaga zobrazować przepływ materiałów i informacji w procesie oraz identyfikuje obszary marnotrawstwa. VSM pozwala zidentyfikować etapy procesu, czasy przetwarzania i oczekiwania, a także zapewnia podstawę do podejmowania decyzji dotyczących doskonalenia procesu. Prostszą wersją jest Flowchart – mapowanie procesów gdzie mapujemy głównie przepływ informacji i ustalamy sekwencje działań.

🍀Spaghetti Diagram – narzędzie polega na ręcznym śledzeniu fizycznego przepływu ludzi, materiałów lub informacji w procesie. Pomaga to zidentyfikować zbędne ruchy, nadmierny transport i nieoptymalne układy przestrzenne, co prowadzi do usprawnienia organizacji przestrzeni i przepływu w procesie.

🍀Kanban Board – Kanban jest metodą zarządzania przepływem pracy, która opiera się na wizualizacji zadań i limitowaniu pracy w toku. Kanban Board to tablica lub system wizualny, na którym są przedstawione zadania do wykonania, w trakcie realizacji i zakończone. Pomaga to monitorować postęp pracy, identyfikować opóźnienia i zapewnia elastyczność w zarządzaniu priorytetami.

🍀Arkusz A3  – A3  to strukturalny proces rozwiązywania problemów, który opiera się na jednostronnej kartce papieru o rozmiarze A3. Pomaga to zidentyfikować problem, przeprowadzić analizę przyczyn, opracować plan działania i monitorować jego wdrożenie. Jest to skuteczne narzędzie do mapowania procesów w celu rozwiązania problemów i doskonalenia procesów. Bardziej rozbudowaną wersją jest report 8D.

🍀Diagram żółwia – narzędzie pozwalające na szczegółowe poznanie wybranego podprocesu. Pozwala zebrać najważniejsze informacje dotyczące wykonywania działań oraz pozwala zidentyfikować luki. – matryca młodego inżyniera.