Ekspert raportu A3 (A3 report expert)

Kategoria: Podaj antidotum
Lista życzeń Udostępnij
Udostępnij kurs
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Stwórz raport A3, w którym przedstawisz analizę problemu, jego przyczyny, proponowane rozwiązania, plan działania oraz oczekiwane rezultaty. Upewnij się, że raport jest klarowny, zwięzły i łatwy do zrozumienia.

Opracuj konkretny plan działań, który ma na celu rozwiązanie problemu lub doskonalenie procesów. Określ kroki, które należy podjąć, odpowiedzialnych za ich realizację oraz harmonogram działań.

Wykorzystaj raport A3 jako narzędzie ciągłego doskonalenia i utrzymania wysokiej jakości procesów. Utrzymuj cykl monitorowania, oceny i wprowadzania ulepszeń w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości w organizacji.

Czego się nauczysz?

 • Dowiesz się czym jest raport A3
 • Dlaczego raport A3 jest istotny i dla kogo
 • Jak zaprojektować swój raport A3
 • Od czego zacząć projektowanie
 • W jakiej kolejności wypełniać raport A3
 • Poznasz etapy raportu A3 (formatka i część analityczna)
 • Poznasz metodę 5W2H
 • Nauczysz się analizować nieprawidłowość metodą Ishikawy i 5Why
 • Nauczysz się wyznaczać działania korygująco-zapobiegawcze
 • Nauczysz się formułować cel na podstawie narzędzia SMART

Lekcje kursu

Wstęp

 • Wstęp
  02:15

1. Czym jest raport A3

2. Skład raportu A3

3. Zasady skutecznego tworzenia raportu A3

4. Etapy wypełniania raportu A3

5. Opracowanie praktycznie na przykładzie

Kopiowanie niedostępne