Poznaj

Zakres warsztatów

Ścieżka I

Poziom podstawowy (2 dni)

Podstawy Lean Manufacturing/ jakość/ kreatywne myślenie

TEORIA

Definiowanie strat

PRAKTYKA

Wykorzystanie narzędzia 5why

PRAKTYKA

Diagram ishikawa

PRAKTYKA

Konstruktywne zadawanie pytań (analiza)

PRAKTYKA

PDCA

PRAKTYKA

Mapa procesów (flowchart)

PRAKTYKA

Narzędzie 5s + standaryzacja

PRAKTYKA

Kaizen

PRAKTYKA

Diagram żółwia

PRAKTYKA

SMED/ optymalizacja stanowiska

PRAKTYKA

Ścieżka II

Poziom podstawowy + średniozaawansowany (3 dni)

Podstawy Lean Management/ jakość/kreatywne myślenie

TEORIA

Podstawy analizy nieprawidłowości, reklamacji - 5W2H

TEORIA

Podstawy zarządzania projektami

TEORIA

Definiowanie strat

PRAKTYKA

Mapa strumienia wartości

PRAKTYKA

Konstruktywne zadawanie pytań

PRAKTYKA

PDCA

PRAKTYKA

Planowanie optymalizacji

PRAKTYKA

Diagram Ishikawa + Pareto

PRAKTYKA

KPI

PRAKTYKA

Mapa procesów

PRAKTYKA

Analiza czynników i efektów

PRAKTYKA

Tworzenie krótkich audytów (5s, stanowiskowych, produktu, procesu) , diagram żółwia

PRAKTYKA

Trening przeprowadzenia rozmowy 5Why

PRAKTYKA

Ścieżka III

Poziom średniozaawansowany (2dni)

Lean Management a zarządzanie jakością

TEORIA

Analiza metodą FMEA

PRAKTYKA

Zarządzanie reklamacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi – CAPA,

PRAKTYKA

Mapowanie strumienia wartości

PRAKTYKA

Wdrażanie projektów optymalizacyjnych z ustaleniem KPI (plan wdrożenia)

PRAKTYKA

Zarządzanie projektami

PRAKTYKA

Tworzenie audytów

PRAKTYKA

Tworzenie standardów stanowiskowych

PRAKTYKA

Motywowanie do działania

PRAKTYKA

Trening przeprowadzania rozmowy 5why

PRAKTYKA

Zgłoś termin szkolenia przez załączony formularz i poproś o
szczegółową ofertę