Kursy online

Szkolenie 5s

Chcesz zwiększyć produktywność zespołu, zminimalizować odpady, a także poprawić bezpieczeństwo i morale pracowników? Odpowiedzią jest szkolenie 5S.

Na jakich zagadnieniach skupia się szkolenie 5S?

Każda praca wymaga właściwej organizacji, a ta zasada jest jeszcze bardziej istotna w przypadku produkcji. Kurs w Healthy Enterprises został specjalnie zaprojektowany, aby dodać wartości do Twojego procesu produkcyjnego poprzez uporządkowanie, standaryzację oraz dyscyplinę poprzez wypracowanie nowych, lepszych nawyków wśród pracowników produkcyjnych.

5S to metoda zarządzania miejscem pracy, wywodząca się z Japonii, która koncentruje się na utrzymaniu porządku i dyscypliny w organizacji pracy. Jest oparta na pięciu zasadach, które zaczynają się od liter „S”:

 • Seiri (Sortowanie),
 • Seiton (Systematyzacja),
 • Seiso (Sprzątanie),
 • Seiketsu (Standaryzacja),
 • Shitsuke (Samodyscyplina).

Metoda ta ma na celu stworzenie dobrze zorganizowanego, czystego, bezpiecznego i efektywnego miejsca pracy, które poprawia ogólną wydajność i zadowolenie pracowników.

Narzędzia Lean Management nie tylko pomagają usprawnić procesy biznesowe, ale również poszerzają horyzonty, otwierają na przełomowe myślenie i umożliwiają ciągłe doskonalenie. Dzięki naszym narzędziom, przekształcisz swoją firmę w zdyscyplinowaną, efektywną i konkurencyjną jednostkę. Odkryj jak, narzędzia Lean mogą przyczynić się do osiągnięcia Twoich celów biznesowych i zdecyduj się na skuteczną transformację.

Jak szkolenie 5S może pomóc w Twoim przedsiębiorstwie?

Szkolenia 5S dla pracowników i kadry zarządzającej, mogą znacząco wpłynąć na działanie firmy na kilka sposobów.

 • Przez eliminację niepotrzebnych przedmiotów i organizację narzędzi, szkolenie 5S minimalizuje czas poświęcany na szukanie przedmiotów i przygotowanie miejsca pracy. To z kolei zwiększa efektywność operacyjną.
 • Standaryzacja procesów pracy i utrzymanie czystości zapobiegają błędom i defektom produktów, co prowadzi do poprawy jakości wyjściowej.
 • Poprzez utrzymanie czystości i porządku, 5S szkolenie pomaga w identyfikacji i eliminacji potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, redukując ryzyko wypadków i kontuzji.
 • Metodologia 5S angażuje pracowników w procesy decyzyjne i usprawnienia, co może poprawić morale i zwiększyć poczucie odpowiedzialności za swoje środowisko pracy.
 • Seiri (Sortowanie) i Seiton (Systematyzacja) pomagają w efektywnym wykorzystaniu dostępnej przestrzeni, co jest szczególnie ważne w ograniczonych lub kosztownych obszarach operacyjnych.
 • 5S jest często pierwszym krokiem w drodze do wdrażania bardziej kompleksowych systemów zarządzania jakością, takich jak Lean Management. Tworzy podstawy do ciągłego doskonalenia procesów.

Szkolenie z 5S może przynieść firmie długoterminowe korzyści, wpływając nie tylko na poprawę bezpośrednich wskaźników wydajności, ale także na budowanie kultury pracy skoncentrowanej na doskonałości operacyjnej i ciągłym ulepszaniu działalności.

Healthy Enterprises oferuje również szeroki zakres kursów i warsztatów, które są wsparciem dla firm i pracowników produkcyjnych dążących do doskonałości operacyjnej. Sprawdź między innymi:

 • szkolenia dla firm i pracowników produkcyjnych – specjalistyczne kursy mające na celu zwiększenie efektywności i produktywności na poziomie operacyjnym,
 • kursy Lean Management – zanurzenie w filozofię Lean, oferujące zarówno teoretyczne podstawy, jak i praktyczne zastosowanie metod i technik,
 • narzędzia Lean Management – praktyczne warsztaty skupiające się na najbardziej efektywnych narzędziach Lean, które pomagają w eliminowaniu marnotrawstwa i optymalizacji procesów,
 • narzędzia do zarządzania jakością – kursy rozwijające umiejętności w zakresie utrzymania i poprawy standardów jakości, niezbędne dla każdego przedsiębiorstwa dążącego do doskonałości.
 • szkolenie, kurs ISO 9001 online – kurs zapewniający kompleksowe zrozumienie norm ISO 9001 oraz metod ich wdrażania w celu zwiększenia satysfakcji klientów i efektywności operacyjnej,

Skontaktuj się z nami

Masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Lean Management szkolenie może pomóc Twojej firmie?

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, aby pomóc wybrać odpowiednie szkolenie dla Ciebie i Twojego zespołu.