Regulamin sprzedaży certyfikowanych kursów Lean Management online

Dzień dobry,

Nazywam się Daria Bysyngier i jestem właścicielką kursów on-line, które możesz zakupić pod adresem healthyenterprises-kursyonline.pl

Dla formalności, moje dane rejestrowe: Healthy Enterprises Daria Bysyngier, Numer NIP 8361881747, Numer REGON 524115223

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym podano informacje opisujące sposób złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnej formie płatności oraz postępowaniu podczas procedury reklamacyjnej.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kontakt@healthyenterprises-kursyonline.pl

Pozdrawiam i życzę przyjemnych zakupów

Daria Bysyngier

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, określono słowniczek:

 

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursu oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci video.

Sprzedawca prowadzi również usługę newslettera. Jeżeli Kupujący zdecyduje się do niego zapisać, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego punktu checklisty w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usługi wyżej wymienione świadczone są nieodpłatnie.

 1. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
 1. Zakup kursu nie może odbywać się anonimowo ani pod pseudonimem. Zakup kursu możliwy jest jedynie po rejestracji użytkownika.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie są cenami brutto.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie poprawnego funkcjonowania Strony. O wszelkich nieprawidłowościach podczas użytkowania kupujący powinien poinformować sprzedawcę na wskazany adres email przeznaczony do spraw reklamacji wraz z kompletem informacji dotyczących dokładnej daty wystąpienia nieprawidłowości oraz funkcjonalności, z którą nieprawidłowość była związana. Sprzedawca na rozpatrzenie reklamacji ma 30 dni. Po upływie terminu sprzedawca poinformuje klienta o jej rozstrzygnięciu.

 

§ 3
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza Kupującego, że treści dostępne na stronie oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Strony mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§ 4
Zakup Kursu

W celu zakupu kursu, po zalogowaniu kupujący powinien wykonać poniższe kroki:

 1. Wybrać odpowiedni dla niego kurs z dostępnych na stronie
 2. Kliknąć w przycisk – „Dodaj do koszyka”
 3. Wypełnić dane kupującego
 4. Zaakceptować regulamin (bez wykonania tego punktu zakup nie jest możliwy)
 5. Sfinalizować zakup przyciskiem Kupuję i płacę
 6. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za kurs według ustalonej ceny na stronie.
 7. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu co oznacza zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu między Kupującym a Sprzedawcą. Kupujący na wskazany przez niego adres email otrzyma potwierdzenie zakupy w wersji cyfrowej.
 8. Faktura zakupu zostanie wystawiona kupującemu po dokonanej płatności.

§ 5
Udostępnienie Kursu

 1. W przypadku kursów online, kupujący zobowiązany jest utworzyć konto na platformie kursowej.
 2. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład zakupionego kursu kupujący posiada dożywotni dostęp (24/7).
 3. W przypadku kursów on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem oraz Regulaminem strony czyli:
 1. W sytuacji gdy kupujący korzysta z platformy w sposób sprzeczny do regulaminu, sprzedający zastrzega sobie prawo do zablokowania konta kupującemu.

 

§ 6
Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy na podstawie oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres e-mail przeznaczone do zgłaszania reklamacji).
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zawarty jest na stronie platformy Regulamin – Healthy Enterprises (healthyenterprises-kursyonline.pl)
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 7
Odpowiedzialność za wadliwe usługi

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu usługę wolną od wad (dobra jakość, pełna wersja)
 2. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę usługi, zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę, określając przy tym swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą.
 3. Za główną drogę komunikacji kupującego ze sprzedającym uważa się drogę za pomocą poczty elektronicznej z zawartością wypełnionego formularza reklamacyjnego.
 4. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do złożonej reklamacji przez kupującego w ciągu 14 dni od dnia złożonej reklamacji.

 

§ 8
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Strona wykorzystuje technologię plików cookies.
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem Polityka plików cookies – Healthy Enterprises (healthyenterprises-kursyonline.pl)

§ 9
Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących ofert, promocji oraz cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy
 3. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 01-02-2023

Kopiowanie niedostępne