FMEA/MFMEA

W zarządzaniu jakością oraz w inżynierii produkcji często używane są definicje zupełnie nikomu nieznane.

Wiele osób zupełnie nie wie  czym jest FMEA i na czym ta analiza polega.

Wykorzystanie wielu narzędzi wymaga wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, ale kilka słów powiem Wam tutaj 😁

 

FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów. Metoda ta ma na celu zapobieganie skutkom wad, które mogą wystąpić w fazie projektowania oraz w fazie wytwarzania.

 

MFMEA to skrót od “Machinery Failure Mode and Effects Analysis” co można przetłumaczyć jako “Analiza Sposobów Awarii i Ich Skutków.” To metoda systematycznego badania procesów w celu zidentyfikowania potencjalnych miejsc ich awarii oraz oceny skutków tych awarii, aby możliwie skutecznie priorytetyzować działania naprawcze lub zapobiegawcze. MFMEA jest powszechnie stosowana w różnych branżach, takich jak produkcja, opieka zdrowotna, motoryzacja, lotnictwo i wiele innych.

 

👉Proces MFMEA obejmuje zazwyczaj następujące kroki:

 

🍀 Zdefiniuj proces lub system – Określ konkretny proces lub system, który chcesz przeanalizować.

 

🍀 Zidentyfikuj potencjalne sposoby awarii – wykorzystaj burzę mózgów i sporządź listę wszystkich możliwych sposobów awarii danego procesu lub systemu. Sposób awarii to konkretny sposób, w jaki dany proces lub system może zawodzić.

 

🍀 Zidentyfikuj przyczyny awarii – Określ korzeniowe przyczyny lub czynniki, które mogą prowadzić do każdego sposobu awarii.

 

🍀 Określ skutki każdej awarii – Dla każdego zidentyfikowanego sposobu awarii ocenić i udokumentować jego potencjalne skutki dla ogólnego procesu lub systemu. Rozważ wpływ na bezpieczeństwo, jakość, wydajność i inne istotne kryteria.

 

🍀 Przypisz oceny prawdopodobieństwa wystąpienia – Przypisz ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia wady każdej awarii na podstawie potencjalnego wpływu. Oceny te pomagają określić, które awarie są najważniejsze do naprawy.

 

🍀 Przypisz oceny dotkliwości skutkówOceń stopień dotkliwości wady dla każdego sposobu awarii. Oceny dotkliwości pomagają określić, które awarie są bardziej prawdopodobne i w jakim stopniu jego skutki są dotkliwe dla procesu.

 

🍀 Oceny wykrywalności – Znajdź sposób, aby ocenić, jak łatwo można wykryć każdy sposób awarii przed dotarciem do klienta lub spowodowaniem znaczącej szkody. Ten krok pomaga priorytetyzować awarie trudniejsze do wykrycia.

 

🍀 Oblicz ryzyko – to wartość liczbową obliczaną przez pomnożenie ocen prawdopodobieństwa, dotkliwości skutków i wykrywalności. Dostarcza ona ilościowy sposób priorytetyzacji sposobów awarii.

 

🍀 Priorytetyzuj i podejmij działania – Skoncentruj się na rozwiązaniu problemów o najwyższych wartościach ryzyka. Opracuj i wdroż działania korygujące w celu zredukowania występowania awarii, poprawy wykrywalności lub złagodzenia powagi skutków.

 

🍀 Przeglądaj i aktualizuj – Regularnie przeglądaj i aktualizuj MFMEA w miarę wprowadzania zmian w procesie lub systemie. Zapewnia to, że analiza pozostaje aktualna w czasie.

 

MFMEA jak i FMEA to cenna metoda, która pomaga w identyfikacji i rozwiązaniu potencjalnych problemów w sposób systematyczny, co w rezultacie prowadzi do poprawy niezawodności i wydajności procesów i systemów.

 

Jak prawidłowo wykonać taką analizę? Mały przykład poniżej:

 

 

Analiza takiej tabeli pozwala zidentyfikować najbardziej krytyczne aspekty procesu, które wymagają najpilniejszej uwagi i działań naprawczych.

 

Ciekawe prawda?

Alee co dalej?

 

Jeżeli chcesz pozyskać szerszą wiedzę i kompetencje związane z przeprowadzaniem analizy MFMEA nadzorując niezgodności metodą CAPA to zapraszam Cię do mojego kursu “TPM w praktyce – od podstaw do eksperta

 

https://healthyenterprises-kursyonline.pl/courses/tpm-w-praktyce-od-podstaw-do-eksperta-tpm-in-practice-from-basics-to-expert/

 

Mam nadzieje, że wstępnie zrozumiałeś/aś tą metodę. W zarządzaniu jakością to podstawa.

Na następny NEWSLETTER zapraszam w przyszły czwartek 😊

 

 

 

Udostępnij

Inne wpisy

Słowniczek Lean

Moi drodzy,☺️ Czy znacie koncepcje Lean? 🤗 A może jest to dla Was zupełnie nowy i obcy świat a wy gubicie się w różnych definicjach słysząc je w swoich

Czytaj więcej

Analiza Pareto i diagram Ishikawa

❌Reklamacje, zgłoszenia, niższa sprzedaż, ciągłe problemy w procesach logistycznych/produkcyjnych? ❓A jak często wykonujecie w organizacjach analizę metodą Ishikawa? ❓ ❓Jak często identyfikujecie

Czytaj więcej

Zapisz się do newslettera i nie przegap nowości