TPM w praktyce – od podstaw do eksperta (TPM in practice – from basics to expert)

Kategoria: Podaj antidotum
Lista życzeń Udostępnij
Udostępnij kurs
Page Link
Share On Social Media

O kursie

TPM Jest to podejście do zarządzania utrzymaniem ruchu w przemyśle produkcyjnym, które ma na celu minimalizację strat wynikających z awarii maszyn, zatrzymań w produkcji oraz wad jakościowych. Główne cele TPM to poprawa wydajności sprzętu, zapewnienie jakości produktów oraz zaangażowanie personelu w dbałość o stan techniczny maszyn.

Wdrożenie TPM może znacząco poprawić efektywność operacyjną i rentowność przedsiębiorstwa poprzez minimalizację strat wynikających z awarii maszyn i zapewnienie ciągłości procesów produkcyjnych.

Czego się nauczysz?

 • Czym jest TPM
 • Budowania zespołu do projektu TPM
 • Etapy wdrożenia TPM
 • Tworzenie danych potrzebnych do implementacji TPM
 • Zbieranie danych w projekcie TPM
 • Porządkowanie danych w projekcie TPM
 • Zarządzanie awariami
 • Analiza ABC
 • Narzędzie CAPA
 • Narzędzie MFMEA
 • Tworzenie budżetu
 • Wyliczanie kosztów konserwacji
 • Planowanie konserwacji
 • Dobór wskaźników do organizacji
 • Audyt TPM

Lekcje kursu

1. TPM – kilka słów

 • Wstęp i Agenda
  05:00
 • Etapy wdrożenia TPM
  06:00
 • TPM jako narzędzie dla wszystkich działów
  05:00
 • Mapa TPM
  07:00
 • Dlaczego TPM kończy się niepowodzeniem
  08:00

2. TPM – uporządkowanie danych

3. TPM- Zarządzanie awariami – tworzenie historii

4. Analiza awarii – CAPA – MFMEA

5. Budżet utrzymania ruchu

6. Planowanie

Kopiowanie niedostępne