5.00
(1 Rating)

Analiza ryzyka – w zgodzie z normami ISO (Risk analysis – in accordance with ISO standards)

Lista życzeń Udostępnij
Udostępnij kurs
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Nowymi elementami normy ISO 9001:2015 są zarządzanie ryzykiem, podejście do planowania i cele jakościowe.

W kontekście organizacji norma wymaga, aby organizacja wyróżniła kontekst zewnętrzny i wewnętrzny, które są ważne dla realizacji jej strategii, celów oraz osiągania zamierzonych efektów.

Kontekst zewnętrzny, czyli wszystkie czynniki, na które sama organizacja nie ma wpływu i musi się do nich dopasować np. czynniki otoczenia, przepisy prawne itd., organizacja powinna je identyfikować i monitorować.

Kontekst wewnętrzny na który sama organizacja ma wpływ i może w dużej mierze je modyfikować np. struktura, procesy itd., które organizacja może kształtować i dostosowywać do swoich potrzeb.

W ISO 9001 zgodnie z wymaganiami nowej normy musimy określić dwa elementy: czynniki ryzyka i szanse, które powinniśmy zidentyfikować.  Czynniki, które tkwią w otoczeniu organizacji – oceniamy szanse i  ryzyko, podejmujemy działania, które mają na celu ograniczenie ryzyka lub podejmujemy działania które mają na celu zmaksymalizowanie szans.

Ten kurs pozwoli Ci zrozumieć poniższe punkty normy ISO 9001:

pkt.4 – kontekst organizacji – wewnętrzny i zewnętrzny

pkt.6 – planowanie czyli działania skierowane na ryzyko i szanse

pkt. 10 – doskonalenie czyli działania, które pozwolą w przyszłości uniknąć negatywnych skutków

 

Kurs dotyczy normy ISO 9001, 14001 , 45001.

Show More

Czego się nauczysz?

 • Dowiesz się czym jest ryzyko
 • Poznasz rodzaje ryzyka
 • Dowiesz się czym jest kontekst, zakres i kryteria (zgodnie z normami ISO)
 • Poznasz korzyści dla firmy
 • Zrozumiesz etapy zarządzania ryzykiem
 • Nauczysz się analizować ryzyko dla całej organizacji
 • Pozyskasz techniczne umiejętności analizy ryzyka wewnętrznego
 • Pozyskasz techniczne umiejętności analizy ryzyka dla konkretnego projektu
 • Poznasz narzędzia wykorzystywane do analizy ryzyka
 • Poznasz praktyczne wykorzystanie narzędzi do identyfikacji ryzyka z otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego (PEST, SWOT)
 • Poznasz praktyczne wykorzystanie narzędzi do analizy ryzyka (macierz prawdopodobieństwa, matryca wpływu, metoda wagowa, FMEA)

Lekcje kursu

Wstęp

 • Wstęp i agenda
  01:33

1. Ryzyko jako podstawa do działania w kierunku doskonalenia

2. Etapy zarządzania ryzykiem

3. Case study I – analiza ryzyka dla całej organizacji

4. Case study II – analiza wewnętrzna

5. Case study III – analiza ryzyka w projekcie

Oceny uczestników i recenzje

5.0
Total 1 Rating
5
1 Ratings
4
0 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
PK
5 miesięcy temu
Świetny kurs. Dużo praktyki, ciekawie narzędzia i różnorodne casy. Dobrze opracowany temat analizy ryzyka co wymaga od nas norma ISO. Polecam dla wszystkich jakościowców w celu dokładnego poznania norm ISO. Musimy pamiętać, że znajomość normy to nie tylko jej interpretacja, ale również umiejętność wykorzystania odpowiednich narzędzi na każdym z jej etapów. Analiza ryzyka to właśnie jeden z etapów.