Analiza ryzyka – w zgodzie z normami ISO (Risk analysis – in accordance with ISO standards)

Lista życzeń Udostępnij
Udostępnij kurs
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Nowymi elementami normy ISO 9001:2015 są zarządzanie ryzykiem, podejście do planowania i cele jakościowe.

W kontekście organizacji norma wymaga, aby organizacja wyróżniła kontekst zewnętrzny i wewnętrzny, które są ważne dla realizacji jej strategii, celów oraz osiągania zamierzonych efektów.

Kontekst zewnętrzny, czyli wszystkie czynniki, na które sama organizacja nie ma wpływu i musi się do nich dopasować np. czynniki otoczenia, przepisy prawne itd., organizacja powinna je identyfikować i monitorować.

Kontekst wewnętrzny na który sama organizacja ma wpływ i może w dużej mierze je modyfikować np. struktura, procesy itd., które organizacja może kształtować i dostosowywać do swoich potrzeb.

W ISO 9001 zgodnie z wymaganiami nowej normy musimy określić dwa elementy: czynniki ryzyka i szanse, które powinniśmy zidentyfikować np. czynniki które tkwią w otoczeniu organizacji oceniamy szanse i czynniki ryzyka, podejmujemy działania które mają na celu ograniczenie ryzyka lub podejmujemy działania które mają na celu zmaksymalizowanie szans.

Kurs dotyczy normy ISO 9001, 14001 , 45001.

Show More

Czego się nauczysz?

 • Dowiesz się czym jest ryzyko
 • Poznasz rodzaje ryzyka
 • Dowiesz się czym jest kontekst, zakres i kryteria (zgodnie z normami ISO)
 • Poznasz korzyści dla firmy
 • Zrozumiesz etapy zarządzania ryzykiem
 • Nauczysz się analizować ryzyko dla całej organizacji
 • Pozyskasz techniczne umiejętności analizy ryzyka wewnętrznego
 • Pozyskasz techniczne umiejętności analizy ryzyka dla konkretnego projektu
 • Poznasz narzędzia wykorzystywane do analizy ryzyka
 • Poznasz praktyczne wykorzystanie narzędzi do identyfikacji ryzyka z otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego (PEST, SWOT)
 • Poznasz praktyczne wykorzystanie narzędzi do analizy ryzyka (macierz prawdopodobieństwa, matryca wpływu, metoda wagowa, FMEA)

Lekcje kursu

Wstęp

 • Agenda
  01:33

1. Ryzyko jako podstawa do działania w kierunku doskonalenia

2. Etapy zarządzania ryzykiem

3. Case study I – analiza ryzyka dla całej organizacji

4. Case study II – analiza wewnętrzna

5. Case study III – analiza ryzyka w projekcie

Kopiowanie niedostępne