Koncepcja Lean z elementami Industry 4.0 (Lean concept with elements of Industry 4.0)

Kategoria: Podaj antidotum
Lista życzeń Udostępnij
Udostępnij kurs
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Automatyzacja i cyfryzacja to kluczowe terminy w dzisiejszym środowisku biznesowym i technologicznym. Oba te pojęcia mają kluczowe znaczenie dla transformacji cyfrowej firm i organizacji, a także dla zwiększenia wydajności, efektywności i konkurencyjności.

Te dwa terminy często idą ze sobą w parze, ponieważ cyfryzacja często wymaga automatyzacji procesów, aby przekształcić tradycyjne operacje w cyfrowe, bardziej efektywne i skalowalne. Dzięki wykorzystaniu technologii takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, robotyka procesowa, chmura obliczeniowa czy Internet rzeczy, firmy mogą zautomatyzować wiele swoich operacji, co przekłada się na zwiększoną wydajność, mniejsze ryzyko błędów oraz lepszą jakość usług.

W dobie cyfryzacji i automatyzacji wiele firm stara się dostosować swoje modele biznesowe do nowoczesnych trendów, aby utrzymać konkurencyjność na rynku i zapewnić klientom usługi najwyższej jakości.

Show More

Czego się nauczysz?

 • Czym jest Lean Management
 • Czym jest Lean Manufacturing
 • Czym jest Lean Production
 • Czym jest Lean Thinking
 • Czym jest Industry 4.0
 • Ścieżka powstania dzisiejszej ery - mapa ewolucji
 • Zasady działania automatyzacji i cyfryzacji
 • Rola człowieka w czwartej rewolucji
 • Zewnętrzne i wewnętrzne wyzwania dla przedsiębiorców
 • Sygnały procesowe kierujące do optymalizacji
 • Przykładowe rozwiązania firm w kierunku Industry 4.0
 • Powiązania i różnice między koncepcją Lean a Industry 4.0
 • Narzędzia Lean związane z automatyzacją

Lekcje kursu

Wstęp do świata Lean

 • Wstęp i Agenda
  01:07
 • Lean Management
  05:30
 • Lean Manufacturing
  02:50
 • Lean Production
  05:13
 • Lean Thinking
  04:37
 • Podsumowanie
  00:53

Automatyzacja i cyfryzacja

Przemysł 4.0 w organizacji

Lean a Przemysł 4.0

Kopiowanie niedostępne