Inżynier Lean Manufacturing

Inżynier ds. Lean Manufacturing lub inaczej nazywany Lean Production to specjalista z zakresu inżynierii produkcyjnej, który skupia się na wdrażaniu zasad i praktyk Lean Manufacturing (LM) w procesach produkcyjnych organizacji. Inżynier Lean pracuje nad optymalizacją procesów produkcyjnych, eliminacją marnotrawstwa, zwiększeniem wydajności i poprawą jakości, mając na uwadze dostarczanie wartości klientowi. 👷🏻

 

Do najczęstszych zadań takiego inżyniera należą:👇🏼

✅Optymalizacja procesów produkcyjnych: Inżynier Lean analizuje istniejące procesy produkcyjne, identyfikuje obszary marnotrawstwa i opracowuje strategie ich eliminacji. Dąży do usprawnienia przepływu pracy i skrócenia czasu produkcji.

✅Zarządzanie projektem- przeprowadza projekty zmiany procesów produkcyjnych, wdrażając nowe technologie, narzędzia i metody, które przyczyniają się do efektywniejszej produkcji.

✅Kontrola jakości – inżynier Lean dba o to, aby jakość była osiągana na każdym etapie produkcji. Monitoruje procesy i identyfikuje możliwe problemy jakościowe, aby uniknąć wad w produktach.

✅Dostosowanie produkcji do zapotrzebowania – stara się dostosować produkcję do bieżącego zapotrzebowania rynku, eliminując nadmiar produkcji i nadmierne zapasy.

✅Wdrażanie narzędzi Lean – wykorzystuje narzędzia i techniki Lean, takie jak 5S , Kaizen (ciągłe doskonalenie), Just-in-Time (produkcja dokładnie na czas), SMED , i inne, aby usprawnić procesy.

✅Szkolenie personelu: Wdraża programy szkoleniowe, aby pracownicy zrozumieli i zaakceptowali zasady oraz byli w stanie aktywnie uczestniczyć w ciągłej poprawie procesów.

✅Monitorowanie i analiza wyników: Regularnie ocenia efektywność wdrożonych zmian i analizuje wyniki, aby ocenić, czy cele Lean są osiągane.

✅Zarządzanie kosztami: Inżynier Lean pomaga w kontrolowaniu kosztów produkcji, eliminując marnotrawstwo i usprawniając procesy, co może prowadzić do obniżenia kosztów.

 

Jak widać taka osoba odgrywa bardzo ważną role w organizacji pod warunkiem, że jest świadomym inżynierem i w dalszym ciągu się rozwija. Rola bardzo odpowiedzialna ponieważ jego zadaniem jest zapewnienie, że firma wykorzystuje zasoby jak najbardziej efektywnie i dostarcza produkty o wysokiej jakości, spełniające oczekiwania klientów. ⚒️ 🛠

 

Na co między innymi powinien zwrócić uwagę inżynier Lean Manufacturing?

 

👉Na cykl produkcyjny oraz na tzw. takt time.

 

Takt time to termin używany głównie w kontekście zarządzania produkcją, szczególnie w dziedzinach takich jak Lean Manufacturing. Oznacza on czas, jaki jest dostępny na wykonanie określonej operacji produkcyjnej w cyklu produkcyjnym, aby utrzymać tempo produkcji zgodne z zapotrzebowaniem rynku. Takt time jest wyrażany w jednostkach czasu, na przykład sekundach lub minutach.

Aby obliczyć takt time, należy rozważyć dostępny czas produkcyjny (na przykład na zmianę) i podzielić go przez ilość jednostek produktu, które trzeba wyprodukować w danym okresie. Wzór na obliczenie takt time wygląda następująco:

 

TAKT TIME = DOSTĘPNY CZAS PRODUKCJI/ ZAPOTRZEBOWANIE NA PRODUKTY

 

Na przykład, jeśli dostępny czas na produkcję w ciągu 8 godzin wynosi 480 minut, a zapotrzebowanie na produkty wynosi 350 sztuk, takt time wynosi:

 

TAKT TIME = 480 min / 350 sztuk = 1,37 min na sztukę

 

Oznacza to, że na każdą jednostkę produktu przypada 1,37 minuty czasu produkcyjnego, aby utrzymać tempo produkcji zgodne z zapotrzebowaniem rynku.

 

Takt time jest ważnym narzędziem w Lean Manufacturing, ponieważ pomaga w zarządzaniu przepływem pracy, eliminowaniu marnotrawstwa i optymalizacji procesów produkcyjnych, aby sprostać wymaganiom klientów.

A co z tym cyklem ?

Czas cyklu to czas, jaki faktycznie zajmuje wykonanie całego procesu lub operacji, od początku do końca, bez względu na to, czy jest to operacja w systemie produkcyjnym czy też cały cykl produkcyjny. Czas cyklu może obejmować wszystkie czynności, w tym czasy przetwarzania, oczekiwania, kontroli jakości, opakowania i dystrybucji. Jest to czas potrzebny do zrealizowania jednej jednostki produktu.

 

Podsumowując

  • Takt time jest określany z uwzględnieniem tempo zapotrzebowania rynku i jest używany jako miara tempa produkcji w odniesieniu do tego, ile jednostek produktu trzeba wyprodukować w określonym czasie, aby sprostać temu zapotrzebowaniu.
  • Czas cyklu obejmuje cały proces produkcji lub określonej operacji, bez względu na tempo produkcji. Jest to rzeczywisty czas, który jest potrzebny na wykonanie danego zadania lub procesu

 

Celem jest zminimalizowanie czasu cyklu i dostosowanie go do czasu taktu, aby utrzymać równomierne tempo produkcji zgodne z zapotrzebowaniem klienta, jednocześnie eliminując marnotrawstwo i poprawiając wydajność procesów. Dla efektywnego zarządzania produkcją ważne jest zrozumienie i optymalne dostosowanie zarówno czasu taktu, jak i czasu cyklu.

Udostępnij

Inne wpisy

Słowniczek Lean

Moi drodzy,☺️ Czy znacie koncepcje Lean? 🤗 A może jest to dla Was zupełnie nowy i obcy świat a wy gubicie się w różnych definicjach słysząc je w swoich

Czytaj więcej

Analiza Pareto i diagram Ishikawa

❌Reklamacje, zgłoszenia, niższa sprzedaż, ciągłe problemy w procesach logistycznych/produkcyjnych? ❓A jak często wykonujecie w organizacjach analizę metodą Ishikawa? ❓ ❓Jak często identyfikujecie

Czytaj więcej

Zapisz się do newslettera i nie przegap nowości