Narzędzia inżyniera Lean (Lean engineer tools)

Lista życzeń Udostępnij
Udostępnij kurs
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Mini pakiet Leanowca to wybór podstawowych zagadnień, które każdy Leanowiec i jakościowiec powinien znać. Kursant zrozumie pełną istotę koncepcji Lean, ale również pozna wybrane narzędzia od strony technicznej (w tym wypadku mapowanie procesów – flowchart oraz narzędzie 6s – najnowsza modyfikacja 5s).

Od zrozumienia istoty filozofii Lean wszystko się zaczyna. Zrozum a później działaj.

Mapowanie procesów to narzędzie używane w zarządzaniu i doskonaleniu procesów biznesowych. Jest to technika graficzna, która pomaga zobrazować sekwencję działań i interakcji pomiędzy różnymi elementami w danym procesie. Główne cele mapowania procesów to zrozumienie, analiza, optymalizacja i doskonalenie procesów w organizacji.

Poniżej przedstawiam kilka kluczowych kroków i elementów związanych z mapowaniem procesów:

 1. Identyfikacja celów: Zanim przystąpisz do mapowania procesów, zdefiniuj cele, które chcesz osiągnąć. To może obejmować zwiększenie efektywności, redukcję czasu cyklu, poprawę jakości czy zminimalizowanie kosztów.
 2. Identyfikacja procesu: Wybierz konkretny proces, który chcesz zmapować. To może być proces biznesowy, produkcyjny, obsługowy, itp.
 3. Zidentyfikowanie uczestników: Określ, kto bierze udział w danym procesie. Mogą to być różne działy, zespoły lub jednostki organizacyjne.
 4. Określenie punktu początkowego i końcowego: Zdefiniuj, gdzie zaczyna się i kończy dany proces. To pomaga zrozumieć zakres mapowania.
 5. Zbieranie informacji: Zebranie danych dotyczących poszczególnych kroków i działań w procesie. To może obejmować rozmowy z pracownikami, analizę dokumentacji, obserwacje itp.
 6. Tworzenie mapy procesu: Używając różnych symboli graficznych, takich jak prostokąty (reprezentujące etapy procesu), strzałki (reprezentujące przepływ informacji lub produktów) i diamenty (reprezentujące decyzje), stwórz mapę procesu.
 7. Analiza mapy procesu: Zidentyfikuj potencjalne obszary problemowe, opóźnienia, nadmiar czy inne formy marnotrawstwa. Analizuj również, czy proces spełnia założone cele.
 8. Optymalizacja procesu: Na podstawie analizy wprowadź zmiany mające na celu usprawnienie procesu. To może obejmować eliminację niepotrzebnych kroków, skrócenie czasów cyklu czy usprawnienie komunikacji między uczestnikami.
 9. Dokumentacja procesu: Po wprowadzeniu zmian zaktualizuj mapę procesu. Dokumentacja powinna być łatwo dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Mapowanie procesów to skuteczne narzędzie zarządzania, umożliwiające lepsze zrozumienie i kontrolę nad procesami organizacyjnymi. Jest szczególnie przydatne w kontekście implementacji metodologii takich jak Lean Management czy Six Sigma, które również skupiają się na doskonaleniu procesów.

Narzędzie 6S to podejście zarządcze, które ma na celu poprawę efektywności, organizacji i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Składa się z pięciu kluczowych kroków, z których każdy zaczyna się na literę “S”.

Wprowadzenie narzędzia 6S pomaga nie tylko poprawić efektywność, ale także zwiększa bezpieczeństwo pracy, redukuje straty czasu związanego z niepotrzebnym szukaniem rzeczy, a także sprzyja ogólnemu lepszemu funkcjonowaniu miejsca pracy.

Coraz częściej łączy się zagadnienia Lean Management z normami ISO. W praktyce mocno one ze sobą współpracują a rozdzielanie ich w teorii jest ogromnym błędem. W taki sposób tworzą się oddzielne jednostki oparte na bezpieczeństwie, jakości i ciągłego doskonalenia bez grama spójności.

Modyfikacja narzędzia 5s w 6s jest ogromnym krokiem w kierunku uświadomienia, że zarządzanie procesami bardzo mocno wiąże się z zarządzaniem jakością, bezpieczeństwem stawiając na pierwszym miejscu podejście do człowieka i ergonomiczne projektowanie stanowisk.

 

Show More

Czego się nauczysz?

 • Sens Lean Management
 • Gałęzie Lean Management
 • Przydatna terminologia używana w świecie Lean
 • Rodzaje marnotrawstwa
 • Narzędzia Lean
 • Cele i założenia wdrażania Lean do organizacji
 • Etapy implementacji Lean
 • Gdzie stosujemy filozofie szczupłego zarządzania
 • Jakość i szczupłe zarządzanie - co ich łączy
 • Lean w produkcji, transporcie i magazynie
 • Wskaźniki związane z Lean - OEE
 • Błędy które powodują efekt jo-jo w organizacji
 • Czym jest mapa procesu
 • Od czego zacząć mapowanie
 • Zalety i cele mapowania procesów
 • Błędy, których należy unikać podczas mapowania
 • Procesy pomocnicze i wytwórcze
 • Symbole stosowane podczas mapowania
 • 4 praktyczne przykłady map procesów
 • Czym jest 5s
 • Etapy implementacji 5s
 • Zrozumienie i zastosowanie składowych 5s
 • Czym jest szósty punkt - 6s
 • Dlaczego narzędzie 5s przechodzi modyfikacje
 • Korzyści wdrażania 6s
 • Standardy 6s
 • Od czego zacząć wdrażanie 6s
 • Planować etapy wdrożenia 6s
 • Wyzwania podczas wdrażania 6s
 • Dlaczego 6s upada
 • Wskaźniki związane z implementacją 6s w organizacji
 • Jak stworzyć audyt 6s
 • Jak udokumentować wyniki
 • Jak stworzyć podsumowanie w Excel
 • Jak przekonać innych do wdrożenia narzędzia 6s
 • Jak utrzymać implementacje 6s

Lekcje kursu

Istota koncepcji Lean

 • Wstęp i agenda
  04:00
 • Gałęzie Lean
  05:00
 • Istota Lean
  04:00
 • Terminologia Lean – co powinieneś wiedzieć?
  13:00
 • Rodzaje marnotrawstwa
  09:00
 • Narzędzia Lean
  10:00
 • Narzędzia Lean c.d
  04:00
 • Cele wdrożenia Lean
  10:00
 • Etapy implementacji Lean
  06:00
 • Gdzie stosujemy metodologie Lean
  06:00
 • Lean Management i Quality Management
  06:00
 • Lean w produkcji
  06:00
 • Lean w produkcji c.d
  03:00
 • Lean na magazynie
  06:00
 • Lean w transporcie
  06:00
 • Wskaźniki związane z Lean
  03:00
 • OEE
  03:00
 • Najczęstsze błędy – efekt jojo
  08:00

Mapowanie strumienia wartości – flowchart

6s – zarządzanie stanowiskiem pracy

Oceny uczestników i recenzje

Aktualnie brak recenzji
Aktualnie brak recenzji

Kopiowanie niedostępne