Ścieżki warsztatów

Poziomy warsztatów i dla kogo?

Ścieżka I

poziom podstawowy

 (dla pracowników produkcyjnych, wykonawców + kierowników niższego szczebla zarządzania)

Ścieżka II

poziom podstawowy + średniozaawansowany

(dla kierowników niższego szczebla zarządzania + kierowników średniego szczebla zarządzania)

Ścieżka III

poziom średniozaawansowany

(dla kierowników średniego szczebla zarządzania + kierowników wyższego szczebla zarządzania)

Zgłoś termin szkolenia przez załączony formularz i poproś o
szczegółową ofertę