Umiejętność wykorzystania narzędzia 5Why (Ability to use the 5Why tool)

159.00 

Kategoria: