Dostawy, dostawcy, reklamacje

Jesteś początkującym inżynierem jakości dostaw? A może zajmujesz się zarządzaniem reklamacjami do dostawców lub masz taki zamiar?🤔

To powiem ci kilka słów jak to wygląda w praktyce 🤗

Ja będąc inżynierem procesu dodatkowo zajmowałam się zarządzaniem reklamacjami do dostawców…dla mnie to inny świat…zupełnie różniący się od tego, co dzieje się wewnątrz przedsiębiorstwa …. inne problemy a surowiec staje się Twoją „perełeczką”. 🤩

Generalnie praca z rzeczą martwą 😄

Aleeee…

Są jeszcze dostawcy, którzy są różni i mają różne wymagania nawet dotyczące składania reklamacji.

Jeżeli chcesz być skuteczna/ skuteczny w tym co robisz to na pracy z rzeczą martwą się nie kończy. Chcąc nie chcąc wypadałoby z tymi dostawcami nawiązać pewną relacje współpracy a co oznacza być w stałym kontakcie.

Prowadziłam również projekty, które związane były z poprawą jakości dostaw czyli można to ująć 2w1 🙂

👉 A więc kim jest inżynier jakości dostaw?

To specjalista, który jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkty lub usługi dostarczane przez dostawców spełniają określone standardy jakości. Jego głównym celem jest monitorowanie, ocenianie i zarządzanie jakością dostaw, aby zapewnić, że produkty lub usługi spełniają oczekiwania i wymagania firmy lub klienta. Oto kilka kluczowych obowiązków i odpowiedzialności inżyniera jakości dostaw:

✅Ocena dostawców: Inżynier jakości dostaw ocenia i ocenia dostawców pod względem ich zdolności do dostarczania produktów lub usług zgodnych z wymaganiami jakościowymi. To może obejmować analizę historii dostawców, audyty wizytowe, ocenę systemów zarządzania jakością dostawcy i inne działania oceniające.

✅Określanie standardów jakości: Inżynier jakości dostaw współpracuje z działem zakupów i inżynierią produktu, aby określić konkretne standardy jakościowe, które dostawcy muszą spełnić. Te standardy mogą obejmować wymagania dotyczące parametrów technicznych, tolerancji, wydajności, trwałości, bezpieczeństwa itp.

✅Monitorowanie jakości dostaw: Inżynier jakości dostaw śledzi jakość dostaw, korzystając z różnych narzędzi i technik, takich jak inspekcje, testy laboratoryjne, badania statystyczne i analizy danych. W przypadku stwierdzenia odchyleń od ustalonych standardów, podejmuje działania korygujące.

✅Audyty jakościowe: Przeprowadza audyty jakościowe w firmach dostawców, aby upewnić się, że procesy produkcyjne są zgodne z wymaganiami jakościowymi. Audyty mogą obejmować ocenę systemów zarządzania jakością dostawcy, inspekcje na miejscu, sprawdzanie dokumentacji i przestrzeganie standardów branżowych.

✅Rozwiązywanie problemów jakościowych: Inżynier jakości dostaw identyfikuje i analizuje problemy jakościowe związane z dostawami i współpracuje z dostawcami w celu opracowania działań naprawczych i zapobiegawczych.

✅Doskonalenie procesów: Pomaga dostawcom w doskonaleniu swoich procesów produkcyjnych i zarządzania jakością, aby zwiększyć spójność i niezawodność dostaw. Może proponować usprawnienia i udzielać wsparcia technicznego.

✅Komunikacja z interesariuszami: Inżynier jakości dostaw utrzymuje regularny kontakt z różnymi interesariuszami, w tym zespołem zakupów, inżynierią produktu, działem logistyki i dostawcami, aby zapewnić ciągłość dostaw i spełnienie oczekiwań klienta.

✅Raportowanie i dokumentacja: Prowadzi dokumentację dotyczącą jakości dostaw, raportuje wyniki inspekcji i audytów oraz dostarcza informacje zarządzaniu firmy w celu podejmowania decyzji dotyczących jakości dostaw.

Inżynier jakości dostaw odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu, że firma otrzymuje produkty lub usługi o odpowiedniej jakości od swoich dostawców, co ma istotne znaczenie dla zadowolenia klientów i sukcesu firmy.

👉 A inżynier do zarządzania reklamacjami do dostawców?

Zarządzanie reklamacjami do dostawców to ważny proces w działalności firm, którego celem jest rozwiązywanie problemów związanych z jakością dostaw od dostawców. Głównym celem tego procesu jest zapewnienie, że wszelkie problemy jakościowe zostaną zidentyfikowane, rozwiązane i że dostawy zostaną dostosowane do ustalonych standardów jakościowych. Oto kilka kroków, które są czę częścią zarządzania reklamacjami do dostawców:

✅Zgłoszenie reklamacji: Proces rozpoczyna się od zgłoszenia reklamacji przez osobę lub dział w firmie, która wykryła problem z jakością dostawy. Reklamacje mogą dotyczyć różnych aspektów, takich jak wady produktu, niezgodność z zamówieniem, opóźnienia dostaw, uszkodzenia w transporcie itp.

✅Kwalifikacja reklamacji: Po otrzymaniu reklamacji, firma dokonuje wstępnej oceny, aby ustalić, czy jest ona uzasadniona. W tym celu porównuje się dostawę z ustalonymi standardami jakościowymi i zamówieniem klienta.

✅Powiadomienie dostawcy: Jeśli reklamacja jest uzasadniona, firma kontaktuje dostawcę, informując go o problemie i przekazując konkretne informacje na temat reklamacji, takie jak opis problemu, ilość dotkniętych produktów lub usług, numery partii, daty dostaw itp.

✅Analiza przyczyn: Raz dostawca otrzyma reklamację, jest odpowiedzialny za przeprowadzenie analizy przyczyn problemu. To może obejmować badania procesów produkcyjnych, analizę jakości surowców lub materiałów, sprawdzenie procedur pakowania i wysyłki oraz inne działania mające na celu zrozumienie źródła problemu.

✅Działania korygujące i zapobiegawcze: Dostawca jest zobowiązany do podjęcia natychmiastowych działań korygujących w celu rozwiązania problemu dla danej reklamacji. Ponadto powinien zidentyfikować działania zapobiegawcze, które pomogą uniknąć podobnych problemów w przyszłości.

✅Monitorowanie postępów: Firma monitoruje postępy w rozwiązywaniu reklamacji i wymaga od dostawcy regularnych aktualizacji. Ważne jest również utrzymanie otwartej komunikacji między obiema stronami w trakcie procesu rozwiązywania reklamacji.

✅Zamknięcie reklamacji: Po rozwiązaniu problemu firma dokonuje oceny, czy dostawca podjął odpowiednie kroki korygujące i zapobiegawcze. Jeśli problem został rozwiązany zgodnie z oczekiwaniami, reklamacja zostaje zamknięta.

✅Analiza trendów: Warto analizować reklamacje w celu identyfikacji wzorców i trendów w jakości dostaw od danego dostawcy. To może pomóc w długoterminowym doskonaleniu procesu zakupowego i relacji z dostawcami.

Zarządzanie reklamacjami do dostawców jest kluczowym elementem w zapewnianiu jakości produktów lub usług i utrzymaniu pozytywnych relacji z dostawcami. Skuteczne zarządzanie reklamacjami pomaga firmom minimalizować straty związane z problemami jakościowymi i budować zaufanie klientów.

 

A mi która funkcja była bliższa?

No wiadomka, że zarządzanie reklamacjami – oczywiście z kilkoma punktami inżyniera jakości dostaw 😏

Daria uwielbiała tworzyć protokoły reklamacyjne, gromadzić dokumentacje dowodową a następnie negocjować z dostawcami przez maila.

Te argumenty były często mądrzejsze ode mnie…hihi 😁

 

Aleee…..te argumenty też nie wzięły się znikąd.

Bo niby funkcja zupełnie inna od tego co działo się wewnątrz firmy to podstawą do jakichkolwiek negocjacji była znajomość procesów.

Dlatego znajomość i rozumienie procesów działających wewnątrz przedsiębiorstwa jest to podstawa do swobodnego działania na wszystkich innych stanowiskach.

 

👉Dlatego zachęcam Cię do skorzystania z bogatego kursu dostępnego na platformie “Matryca młodego inżyniera procesu”

https://healthyenterprises-kursyonline.pl/courses/lm-i-qm-matryca-mlodego-inzyniera-lm-and-qm-young-engineer-matrix/

 

Na następny  NEWSLETTER zapraszam w kolejny czwartek

Udostępnij

Inne wpisy

Słowniczek Lean

Moi drodzy,☺️ Czy znacie koncepcje Lean? 🤗 A może jest to dla Was zupełnie nowy i obcy świat a wy gubicie się w różnych definicjach słysząc je w swoich

Czytaj więcej

Zapisz się do newslettera i nie przegap nowości