Norma ISO 9001 – tłumaczenie + narzędzia (ISO 9001 standard – overview and tools)

Lista życzeń Udostępnij
Udostępnij kurs
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Norma ISO 9001 to międzynarodowy standard określający wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością.

Jest ona zaprojektowana tak, aby pomóc organizacjom w zapewnieniu, że spełniają one potrzeby klientów oraz inne wymagania zainteresowanych stron, jednocześnie przestrzegając odpowiednich przepisów i regulacji.

 • Przyjęcie systemu zarządzania jakością jest strategiczną decyzją organizacji, która może wspomóc poprawę       ogólnych efektów działania oraz stanowić solidną podstawę do inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju.
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością wyspecyfikowane w niniejszej Normie Międzynarodowej stanowią uzupełnienie wymagań dotyczących wyrobów i usług.

Korzyści z wdrożenia ISO 9001

 • Poprawa satysfakcji klienta: Dzięki konsekwentnemu spełnianiu wymagań klientów.
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej: Dzięki podejściu procesowemu i ciągłemu doskonaleniu.
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem: Identyfikacja i zarządzanie ryzykami i szansami.
 • Dostęp do nowych rynków: W wielu przypadkach certyfikacja ISO 9001 jest wymagana przez klientów i branże.
 • Lepsze podejmowanie decyzji: Oparte na dowodach i analizie danych.

 

Normę ISO 9001 powinni znać wszyscy pracownicy organizacji, którzy są zaangażowani w procesy zarządzania jakością oraz ci, którzy mają wpływ na jakość produktów i usług.

 

Znajomość normy ISO 9001 powinna być dostosowana do roli i odpowiedzialności każdego pracownika w organizacji. Kluczowe jest, aby wszyscy byli świadomi znaczenia jakości i swoich obowiązków związanych z utrzymaniem i poprawą systemu zarządzania jakością. Dzięki temu organizacja może skutecznie realizować swoje cele jakościowe i zadowalać klientów.

 

Aktualizacja normy ISO 9001 poszerzy obszary tematyczne o:

 • zrównoważony rozwój zintegrowany z jakością,
 • nowoczesne technologie,
 • holistyczne spojrzenie na interakcje z klientami,
 • praktyki etyczne w biznesie,
 • kulturę organizacyjną w kontekście zarządzania jakością

Najnowsze wydanie uzupełniające zaplanowane jest na rok 2026.

Show More

Lekcje kursu

1. Zakres normy

2. Siedem zasad zarządzania jakością

3. Podstawowe terminy i definicje

4. Kontekst organizacji

5. Przywództwo

6. Planowanie

7. Wsparcie

8. Działanie operacyjne

9. Ocena wyników

10. Doskonalenie

Oceny uczestników i recenzje

Aktualnie brak recenzji
Aktualnie brak recenzji