5.00
(3 Ratings)

Zarządzanie zapasami metodą ABC/XYZ (Inventory management using the ABC/XYZ method)

Lista życzeń Udostępnij
Udostępnij kurs
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Zarządzanie zapasami, nazywane również zarządzaniem stanem magazynowym, to proces kontrolowania ilości i jakości towarów przechowywanych w magazynach lub innych miejscach składowania. Celem zarządzania zapasami jest zapewnienie, że przedsiębiorstwo ma wystarczającą ilość surowców, komponentów lub produktów gotowych do zaspokojenia popytu, jednocześnie minimalizując koszty związane z magazynowaniem i utrzymaniem zapasów.

Kluczowe aspekty zarządzania zapasami:

1. Planowanie zapasów

 • Prognozowanie popytu: Ocena przyszłego zapotrzebowania na produkty lub surowce, co pozwala na lepsze planowanie zapasów.
 • Planowanie produkcji: Określanie, ile i kiedy powinny być produkowane określone produkty, aby zaspokoić przewidywany popyt.

2. Kontrola zapasów

 • Monitorowanie poziomu zapasów: Regularne sprawdzanie ilości dostępnych zapasów, aby unikać nadmiaru lub niedoboru.
 • Analiza ABC: Metoda klasyfikacji zapasów na podstawie ich wartości i wpływu na ogólną działalność przedsiębiorstwa. Produkty są dzielone na trzy kategorie:
  • A: Najbardziej wartościowe produkty, które przynoszą największe zyski.
  • B: Produkty średniej wartości.
  • C: Produkty o najmniejszej wartości.

Analiza metodą XYZ, podobnie jak analiza ABC, jest techniką klasyfikacji zapasów używaną do lepszego zarządzania magazynem i optymalizacji kosztów. Metoda XYZ skupia się na zmienności zapotrzebowania na poszczególne towary lub surowce, co jest kluczowe dla skutecznego planowania zapasów i zarządzania ryzykiem związanym z ich nieprzewidywalnością.

Jak działa metoda XYZ?

Metoda XYZ klasyfikuje zapasy na podstawie regularności i przewidywalności popytu na poszczególne produkty. Analiza ta jest szczególnie przydatna w identyfikacji, które zapasy mogą powodować problemy w zarządzaniu magazynem ze względu na ich zmienność popytu.

3. Optymalizacja zapasów

 • Just-in-Time (JIT): Metoda, w której zapasy są dostarczane dokładnie w momencie, kiedy są potrzebne, co minimalizuje koszty magazynowania.
 • Economic Order Quantity (EOQ): Model, który określa optymalną ilość zamówienia, aby zminimalizować koszty zamówienia i magazynowania.

4. Systemy zarządzania zapasami

 • Systemy ERP (Enterprise Resource Planning): Zintegrowane systemy informatyczne, które pomagają w zarządzaniu zasobami, w tym zapasami, w sposób efektywny.
 • Systemy WMS (Warehouse Management System): Oprogramowanie dedykowane zarządzaniu operacjami magazynowymi.

5. Zarządzanie ryzykiem

 • Zabezpieczanie zapasów: Posiadanie rezerw na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak opóźnienia w dostawach czy nagły wzrost popytu.
 • Zarządzanie cyklem życia produktu: Monitorowanie zmian w popycie w różnych fazach cyklu życia produktu (wprowadzenie, wzrost, dojrzałość, spadek).

6. Kontrola kosztów

 • Koszty magazynowania: Koszty związane z przechowywaniem towarów, takie jak opłaty za wynajem przestrzeni magazynowej, ubezpieczenie, a także koszty pracownicze.
 • Koszty zamówienia: Koszty związane z zamawianiem towarów, w tym koszty transportu i administracyjne.
Show More

Czego się nauczysz?

 • Jak stworzyć spis materiałów
 • Jak gromadzić najważniejsze dane
 • Jakie informacje dotyczące surowców potrzebne są do przeprowadzenia analizy metodą ABC
 • Jak prawidłowo wykonać analizę ABC wyliczając wartość skumulowaną oraz udział wartości skumulowanej
 • Jak klasyfikować surowce
 • Jakie dane potrzebne są do wykonania analizy metodą XYZ
 • Jak wyliczyć współczynnik zmienności
 • W jaki sposób klasyfikować surowce
 • Do wszystkich punktów załączone są pliki w formie Excel (gotowe wykonane pliki)

Lekcje kursu

Zarządzanie zapasami metodą ABC/XYZ

 • Wstęp
  03:22
 • Analiza ABC
  03:58
 • Analiza ABC c.d
  04:46
 • Analiza XYZ
  16:55

Oceny uczestników i recenzje

5.0
Total 3 Ratings
5
3 Ratings
4
0 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
AZ
2 tygodnie temu
Przejrzyście wytłumaczone na konkretnym przykładzie.
BW
2 tygodnie temu
Kurs 30 min dokładnie. Wszystko wytłumaczone na przykładach, praktycznie i jasno.
Pliki excel do pobrania co zdecydowanie można wykorzystać "na swoim podwórku"
PK
2 tygodnie temu
Ciekawy kurs - krótki ale praktyczny. Pliki w formie Excel to dodatkowy plus. Polecam