Narzędzia inżyniera procesu (Process engineer tools)

Lista życzeń Udostępnij
Udostępnij kurs
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Od zrozumienia istoty filozofii Lean wszystko się zaczyna. Zrozum a później działaj.

Diagram Ishikawa, znany również jako diagram przyczynowo-skutkowy lub diagram ryby, to narzędzie graficzne używane do identyfikacji i analizy potencjalnych przyczyn konkretnego problemu lub zagadnienia. Nazwany został od japońskiego inżyniera Kaoru Ishikawy, który wprowadził tę metodę jako narzędzie zarządzania jakością w zakresie produkcji.

Diagram ten jest szczególnie popularny w obszarze doskonalenia procesów i kontroli jakości.

Diagram Ishikawa jest używany jako narzędzie do grupowego analizowania i zrozumienia źródeł problemów. Pomaga w identyfikacji przyczyn, zamiast jedynie reagować na skutki. To narzędzie jest szeroko stosowane w dziedzinie zarządzania jakością i doskonalenia procesów.

 

Analiza Pareto, znana również jako reguła 80/20, to technika używana do identyfikacji i priorytetyzacji najważniejszych czynników lub problemów, które mają największy wpływ na daną sytuację. Nazwa pochodzi od włoskiego ekonomisty Vilfredo Pareto.

W kontekście analizy Pareto, kluczowym jest rozpoznanie, że często niewielki odsetek przyczyn lub czynników jest odpowiedzialny za większość problemów lub wyników. Analiza Pareto ma zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak zarządzanie jakością, doskonalenie procesów, zarządzanie projektem czy marketing.

Show More

Czego się nauczysz?

 • Sens Lean Management
 • Gałęzie Lean Management
 • Przydatna terminologia używana w świecie Lean
 • Rodzaje marnotrawstwa
 • Narzędzia Lean
 • Cele i założenia wdrażania Lean do organizacji
 • Etapy implementacji Lean
 • Gdzie stosujemy filozofie szczupłego zarządzania
 • Jakość i szczupłe zarządzanie - co ich łączy
 • Lean w produkcji, transporcie i magazynie
 • Wskaźniki związane z Lean - OEE
 • Błędy które powodują efekt jo-jo w organizacji
 • Posługiwać się kreatywnym myśleniem
 • Badać przyczyny i skutki występujących problemów
 • Badać przyczyny źródłowe
 • Kategoryzować możliwe przyczyny
 • Widzieć zależności przyczyn z problemami
 • Budować diagram oparty o burze mózgów
 • Porządkować informacje za pomocą analizy Pareto
 • Poznawać możliwe działania optymalizacyjne
 • Poznasz narzędzie "arkusz do zarządzania stratami"

Lekcje kursu

Istota koncepcji Lean (The essence of the Lean concept)

 • Wstęp i Agenda
  03:59
 • Gałęzie Lean
  05:11
 • Istota Lean
  04:20
 • Terminologia Lean – co powinieneś wiedzieć?
  12:26
 • Rodzaje marnotrawstwa
  08:41
 • Narzędzia Lean
  09:49
 • Narzędzia Lean c.d
  03:57
 • Cele wdrożenia Lean
  09:23
 • Etapy implementacji Lean
  05:20
 • Gdzie stosujemy metodologie Lean
  05:25
 • Lean Management i Quality Management
  06:00
 • Lean w produkcji
  06:04
 • Lean w produkcji c.d
  02:56
 • Lean na magazynie
  05:36
 • Lean w transporcie
  05:27
 • Wskaźniki związane z Lean
  02:25
 • OEE
  02:46
 • Najczęstsze błędy – efekt jojo
  07:15

Diagram Ishikawa + analiza Pareto

Case 1

Case 2

Case 3

Oceny uczestników i recenzje

Aktualnie brak recenzji
Aktualnie brak recenzji

Kopiowanie niedostępne